مسابقات ملی بتن (NCC)

 

ثبت نام مسابقات ملی بتن

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر از شرايط ثبت نام و دريافت فرم ثبت نام به سايت http://www.concrete2015.ir  مراجعه نماييد.

شرايط تيم هاي شركت كننده در مسابقه:

1-اعضاي هر تيم در زمان ساخت نمونه بايد دانشجوي مقطع كارداني يا کارشناسي عمران یا معماری، شيمي، معدن و (گرايشهاي مختلف محيط زيست در مسابقه بتن سبز) و از یک دانشگاه باشند همچنین درصورتیکه دانشجویان مقاطع مذکور از یک یا چند دانشگاه، تحت حمایت صنعت فعالیت نموده باشند،  می توانند با نام صنعت حمایت کننده در مسابقه شرکت نمایند.

2-هر تيم شامل حداكثر 3 عضو مي باشد و هر نفر مي تواند فقط در يک تيم ثبت نام نمايد.

3-     از هر دانشگاه حداكثر 2 تيم براي شركت در مرحله ي دوم انتخاب خواهد شد.

4-     حداکثر چهار تیم از دانشجویان تحت حمایت صنعت برای شرکت در مرحله دوم مسابقه انتخاب خواهد شد.

5-   از سوي هر دانشگاه (یا صنعت)، استاد راهنما (یا سرپرست تیم) ناظر بر عملکرد تيم در اجراي قوانين مسابقه است و فرم ثبت نام نهايي را امضاء خواهد نمود. استاد راهنما (یا سرپرست تیم) مي تواند بيش از يک تيم را سرپرستي نماید.

6-   اعضاي تيم بايد در مهلت تعيين شده  نسبت به تکميل فرم ثبت نام اقدام نمايند و پس از امضا از طرف استاد راهنماي مربوطه به دبير خانه مسابقه ارسال نمايند. اسامي اعلام شده نهايي تلقي شده و قابل تغيير نخواهد بود. براي انجام هماهنگي بيشتر، از هر دانشگاه يک نفر به عنوان رابط معرفي شود.

 

 

پوستر مسابقات

آرشيو اخبار هفتمين دوره مسابقات ملي بتن

آرشيو اخبار چهارمين دوره مسابقات

آرشيو اخبار سومين دوره مسابقات

آرشيو اخبار دومين دوره مسابقات

آرشیو تصاویر اولین دوره مسابقات

-------------------------------

آئین نامه هشتمين دوره مسابقات سال 1394

بتن سبز
(
pdf)

بتن سبك سازه‌اي
(
pdf)

بتن سبك غير سازه اي
(pdf)

 


© 200
7 Concrete Competitions
Civil and Environment Engineering
AmirKabir University of Technology